Alois Jenšovský

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JENŠOVSKÝ Alois

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., in. a soc.-pol.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. nár. soc. 9. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na doplnění exekučního řádu, t. 1049.

112, 29. X. 1937; 11.

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech, t. 1146.

117, 30. XI. 1937; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

33, 19. III. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 82.

Interpelace:

ohledně novelisace ochranných předpisů pro zemědělské stroje,

t. 430/VI. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 623/VI. 61, 8. X. 1936; 34.

o rychlém předložení rybářského zákona,

t. 649/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/X. 78, 11. II. 1937; 6.

o nízkém vyživovacím příspěvku, vypláceném rodinám narukovavších záložníků,

t. 804/VIII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 863/XVI. 96, 27. IV. 1937; 25.

o práci přes čas v továrních podnicích a z toho vznikajících škodách ve stát. hospodářství a sociálním pojištění,

t. 804/IX. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 857/IV. 92, 15. IV. 4937; 3.ISP (příhlásit)