dr.h.c. Franz Hodina

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODINA Franz, Dr.

XI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., kult., rozp., parl. úsp. kom., zeměd. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byla ihned zahájena pomocná opatření pro zemědělce postižené mimořádným suchem v obcích soudního okresu albrechtického a osoblažského v okres. hejtmanství krnovském, t. 1037.

112, 29. X. 1937; 10.

aby ihned byla provedena pomocná opatření pro obyvatelé, majitelé domů a pozemků v okr. bezdružickém, poškozené krupobitím dne 1. VII. 1938. t. 1388.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců sudetskoněmecké strany za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) o projevu koalovaných stran v senátě, které zaujaly stanovisko k prohlášení poslanců klubu sudetskoněmecké strany z 29. III. 1938.

144, 31. III. 1938; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 25.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských (t. 1029).

110, 26. VI. 1937; 6.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 18.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků, (t. 1348).

149, 12. V. 1938; 12.

Interpelace:

naléhavá nátlaku, který byl vykonán na dělníka Ant. Dohnala z Vratěnína, aby stůj co stůj posílal své děti do čes. menšinové školy ve Vranětíně,

t. 1280. 142, 18. III. 1938; 33.

odpov. t. 1310. 145, 5. IV. 1938; 4.

o zákazu vyvěšovati plakáty,

t. 552/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XI. 68, 1. XII. 1936; 94.

pro potrestání skutečných vinníků na neštěstí na rakvické pramici,

t. 607/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

že při domovní prohlídce v Moravské Třebové byly neprávem zabaveny tiskoviny,

t. 658/V. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

že finanční strážník Pirko bez důvodu zatkl stavebního technika Hanuše Lorenze z Kořenova,

t. 6644/XII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/V. 88, 31. III. 1937; 4.

že německá stálá i kočovná divadla dostávají neobyčejně špatný podíl z fondu, jejž spravuje Radiojournal,

t. 672/XVI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/III. 88, 31. III. 1937; 4.

že se mluvčím německé sociálně demokratické straně mlčky a vědomě trpí stranická politická propaganda v německém rozhlase,

t. 672/XVII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/VII. 84, 4. III. 1937; 4.

o porušení jazykového zákona poštovním úřadem v Moravské Třebové,

t. 738/V. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 805/V. 86, 11. III. 1937; 4.

že se na železničních jízdenkách státních drah označuje moravské hlavní město Brno jednoznačně česky,

t. 799/XIII. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o zadání stavby při zařizování letiště ve Starém Městě v okr. moravskotřebovském,

t. 847/XIX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/V. 112, 29. XI. 1937; 11.

o žádání stavby internátu v táboře vojenské reálky v Mor. Třebové,

t. 853/VII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1081/XVII. 114, 9. XI. 1937; 5.

že ministerstvo národní obrany zabralo loděnický velkostatek v okr. pohořelickém,

t. 853/VIII. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

o porušení čistoty voleb a o nezákonnosti správního soudního řízení souvisejícího s námitkami proti němu,

t. 864/XIII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1070/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o nehygienickém umístění německé obecné školy v Pohoří na severní Moravě,

t. 902/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1076/X. 112, 29. X. 1937; 11.

o odstrkování Němců ve školství,

t. 918/V. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11

o služebních poklescích Jos. Pokorného, zaměstnance stát. policej. úřadu v Brně č. 473,

t. 982/XXI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o službě odporujícím chování inspektora Chramosty od expositury stát. policie ve Starém Městě a o nedodržení dohody vojenskou správou,

t. 1039/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XV. 130, 22. II. 1938; 4.

o ukládání trestů na svobodě A. Dohnalovi, protože jeho děti nedocházejí do české menšinové školy ve Vratěníně,

t. 1199/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1296/XVII. 145, 5. IV. 1938; 4.

o úpravě prohlídky masa a dobytka v Městečku Trnávce,

t. 1222/VII. 130, 22. II. 1938; 5.

že policejní orgány předčasně oznamují tisku, jaká trestní řízení byla zavedena,

t. 1222/XXII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nátlaku vykonávaném na matku Hermy Kretschmerové z Olomouce a na Metoděje Novotného z Hněvotína, aby posílali své děti do české školy,

t. 1292/XV. 145, 5. IV. 1938; 4.

o počešťování pošty,

t. 1327/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/VII. rozesl. 31. VIII. 1938.ISP (příhlásit)