Štěpán Habarta

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HABARTA Štěpán

XIII. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in. a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zemřel 17. III. 1939.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 26.

Interpelace:

o urychleném provádění likvidace daňových nedoplatků a mezitímních opatření,

t. 492/III. 50, 5. VI. 1936; 21.

odpov. t. 623/VIII. 61, 8. X. 1936; 34.ISP (příhlásit)