Helena Zimáková

Narozena: v roce 1913

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIMÁKOVÁ-ZEMANOVÁ Helena

KSČ

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. im., inkompat. (náhr.) a prům.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění (t. 190).

35, 28. II. 1946; 35.ISP (příhlásit)