Karel Zeman

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMAN Karel

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp., soc.-pol. a živn.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se uší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z obratu (t. 157); mluví též o potřebách řemesel.

32, 20. II. 1946; 28.

Interpelace:

ve věci hospodářského plánu a reformy hospodářských organisací,

t. 57. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 111. 23, 22. I. 1946; 2.

ve věci vyplacení vánoční výpomoci zaměstnancům drobných podniků z vázaných účtů,

t. 62. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 200. 34, 27. II. 1946; 3.

ve věci distribuce textilního zboží,

t. 234. 40, 26. III. 1946; 4.

odpov. t. 354. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci státního úvěru obchodníkům, živnostníkům a řemeslníkům,

t. 239. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci předání t. zv. mlýnských závodů v Praze do vlastnictví Správy stát. lesů a statků,

t. 328. 45, 9. IV. 1946; 5.

ve věci fušerství a neoprávněného zásahu do oprávnění živností řemeslných v různých stát. úřadech a veřejných korporacích,

t. 332. 45, 9. IV. 1946; 27.

Interpelace:

ve věci likvidace účtů za práce pro Rudou armádu,

t. 376. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci kovových markových platidel v pohraničí,

t. 377. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci přídělu živého dobytka řezníkům,

t. 397. 49, 7. V. 1946; 13.

Dotazy:

ve věci vyslýchání činovníků společenstev a hospodářských skupin (D 30).

53, 16. V. 1946; 44.ISP (příhlásit)