Otakar Wünsch

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WÜNSCH Otakar

(ÚRO) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., soc. pol. a zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 16

(o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se Svazem sovětských socialistických republik).

10, 22. XI. 1945; 5.

zahr. výb. zpr. t. 133

(návrh Dohody o reparacích Německa, o založení Mezispojenecké reparační komise a o restituci měnového zlata, spolu s připojenými resolucemi, sjednaný na reparační konferenci v Paříži dne 21. XII. 1945).

26, 30. I. 1946; 16.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních, mluví o popravách republikánů ve Španělsku.

34, 27. II. 1946; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí J. Masaryka z 6. III. 1946 o zahraniční politice a o činnosti min. zahr. věcí.

39, 8. III. 1946; 50.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946; mluví též o řeči býv. min. předsedy Churchilla v americkém městě Fultonu.

41, 27. III. 1946; 47.

Interpelace:

ve věci urychleného vyřízení žádostí pozůstalých po umučených a popravených o důchody vdovské, sirotčí a předků,

t. 59. 16, 18. XII. 1945; 3.

odpov. t. 279. 40, 26. III. 1946; 53.

ve věci provádění dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 225. 40, 26. III. 1946; 3.ISP (příhlásit)