Bohumil Urbánek

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1956

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

URBÁNEK Bohumil

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat. (náhr.) a soc.-pol.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 128

(zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy).

28, 12. II. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945: 10.

o zákonu o stavební obnově (t. 363), a o návrhu na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi (t. 366).

48, 12. IV. 1946; 37.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci "Macierze Szkolne" na Těšínsku,

t. 18. 11, 28. XI. 1945; 2.

odpov. t. 215. 35, 28. II. 1946; 37.

ve věci zákazu promítání filmu o T. G. Masarykovi ve Znojmě,

t. 80. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 337. 48, 12. IV. 1946; 44.

o poměrech na Těšínsku,

t. 98. 21, 15. I. 1946; 4.ISP (příhlásit)