Rudolf Strechaj

Narozen: v roce 1914
Zemřel: v roce 1962

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STRECHAJ Rudolf

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., rozp., úst.-prav. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o daňových úlevách a osvobození od daně domovní na opravy domů prováděné z důvodů poškození válečnými událostmi, t. 358.

46, 10. IV. 1946; 43.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána" (t. 155).

30, 14. II. 1946; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 48.

Interpelace:

o zamedzení prenasledovania Slovákov poľskými bezpečnostnými orgánmi na území Hornej Oravy a Spiša, odovzdanom Poľsku do konečného vyriešenia príslušnosti tohoto územia,

t. 127. 26, 30. I. 1946; 2.

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)