Jaroslav Šolc

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠOLC Jaroslav

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran. a inkompat. (náhr.).

Návrhy resoluční:

k t. 301. 44, 29. III. 1946; 70.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 155

(zákon, jímž se vymezuje pojem "československého partyzána").

30, 14. II. 1946; 31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o beztrestnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků (t. 419).

51, 8. V. 1946; 12.

Interpelace:

o nápravu krívd československých partizánov,

t. 130. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 400. 49, 7. V. 1946; 14.

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)