Vojtěch Pavlásek

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAVLÁSEK Vojtěch

(ÚNTV) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. bran., kult. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. XII. 1934, č. 279 Sb. o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech,

t. 255. 40, 26. III. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 54.

o zákonu, kterým se zřizují pedagogické fakulty (t. 269).

45, 9. IV. 1946; 13.

Interpelace:

o zabezpečení sbírek Národního musea v Praze,

t. 257. 40, 26. III. 1946; 4.

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

o novelisaci vlád. nařízení č. 15 z r. 1927,

t. 320. 45, 9. IV. 1946; 5.

Dotazy:

ve věci spravedlivé úpravy služebního poměru vdaných učitelek a ostatních veřejných zaměstnankyň, které byly těžce poškozeny na řízením Beranovy vlády č. 379/38 Sb. (D 6).

22, 16. I. 1946; 2.

ve věci sociálních poměrů zaměstnanců Poštovní spořitelny a její pobočky v Brně (D 11).

32, 20. II. 1946; 2.ISP (příhlásit)