JUDr. Božena Pátková

Narozena: v roce 1907

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PÁTKOVÁ Božena, JUDr.

NS

Slib vykonala 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byla členkou výb. im. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé, t. 206.

34, 27. II. 1946; 3.

na vydání zákona o zvláštních služebních přídavcích soudců a soudních zaměstnanců, t. 355.

46, 10. IV. 1946; 43.

Návrhy pozměňovací:

k t. 359. 48, 12. IV. 1946; 12.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 79

(zákon o řízení ve sporech o rodový původ).

19, 9. I. 1946; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. spravedlnosti Dr. Drtiny z 20. II. 1946 o mimořádném lidovém soudnictví a některých aktuálních problémech justičních.

34, 27. II. 1946; 23.

Interpelace:

ve věci četných závad a vážných nedostatků v zařízení Zemské porodnice v Praze a obou porodnických klinik tamtéž,

t. 170. 31, 19. II. 1946; 3.

odpov. t. 461, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci četných stížností pracujících žen na nevyhovující uzavírací hodiny v obchodech, zejména potravinářských,

t. 222. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 414. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci nesociálního a protidemokratického postupu vůči provdaným úřednicím Zemské banky pro Čechy a Ústřední banky spořitelen v Čechách a na Moravě,

t. 236. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci rostoucího pobouření všech Pražanů nad hromadným přihlašováním se Němců o naši státní příslušnost v Praze,

t. 373. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)