Jaroslav Mráček

Narozen: v roce 1897

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MRÁČEK Jaroslav

(ÚSŘ) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. obch., rozp. a živn.

Návrhy iniciativní:

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu okresu žamberského, postiženého zátopou, t. 185.

33, 21. II. 1946; 23.

na neprodlenou pomoc obyvatelstvu města Dvůr Králové n. Lab., postiženému zátopou a na odstranění příčin povodně, t. 193.

34, 27. II. 1946; 3.

na neprodlenou pomoc obyvatelstva tišnovského okresu na Moravě, postiženému zátopou a na odstranění příčin zátopy, t. 194.

34, 27. II. 1946; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 53.

Interpelace:

ve věci rychlé pomoci drobným živnostem řemeslným a obchodním,

t. 271. 40, 26. III. 1946; 4.

o žádoucí snížení cen zhospodárněním styků mezi výrobcem a maloobchodníkem,

t. 402. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)