Josef Míčka

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MÍČKA Josef

(JSČZ) SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

44, 29. III. 1946; 60.ISP (příhlásit)