Josef Kout

Narozen: v roce 1907

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUT Josef

NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 37.

Interpelace:

o otázkách spojených s renominační, pokud se týče nominační akcí stát. a veřejných zaměstnanců,

t. 331. 45, 9. IV. 1946; 27.ISP (příhlásit)