JUDr. Štefan Kočvara

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOČVARA Štefan, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 6.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inic. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání ústav. zákona, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky, t. 305.

40, 26. III. 1946; 53.

Návrhy pozměňovací:

k t. 342. 47, 11. IV. 1946; 6.

Návrhy doplňovací:

k t. 341. 47, 11. IV. 1946; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946 o činnost ministerstva vnitra.

29, 13. II. 1946; 16.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

40, 26. III. 1946; 49.ISP (příhlásit)