Josef Jura

Narozen: v roce 1894
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURA Josef

(ÚRO) KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., rozp., soc.-pol., techn.-doprav. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb. o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech, t. 255.

40, 26. III. 1946; 4.

na vydání zákona o výměře výslužného státních zaměstnanců, t. 273.

40, 26. III. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění).

15, 13. XII. 1945; 16.

o zákonu o drahotním přídavku poživatelů stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů (t. 169).

31, 19. II. 1946; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

43, 28. III. 1946; 6.

Interpelace:

o způsobu, jakým je prováděno jmenování veřejných zaměstnanců podle § 3 dekretu presidenta republiky č. 59 ze dne 20. VIII. 1945,

t. 258. 40, 26. III. 1946; 4.

o novelisaci vlád. nařízení č. 15 z r. 1927,

t. 320. 45, 9. IV. 1946; 5.ISP (příhlásit)