JUDr. Fedor Hodža

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HODŽA Fedor, JUDr.

DS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 5.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. verifik. a zahr.

Návrhy resoluční:

k t. 157. 33, 21. II. 1946; 22.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 356

(Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva a Dodatek k Dohodě mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o výměně obyvatelstva, podepsané v Budapešti dne 27. II. 1946).

48, 12. IV. 1946; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Zd. Fierlingera z 9. XI. 1945 o programu vlády.

7, 14. X. 1945; 24.ISP (příhlásit)