JUDr. Michal Falťan

Narozen: v roce 1916

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FALŤAN Michal, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. osidl., rozp. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1946 (t. 301), skup. polit., a o prohlášení min. financí Dr. Šrobára z 5. III. 1946.

41, 27. III. 1946; 18.ISP (příhlásit)