Jan Černý

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Jan

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., soc. pol. a úsp. kom.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 3. XII. 1953;

80, 22. XII. 1953; 4.

Jeho nástupce Ladislav Češka.ISP (příhlásit)