Vladímír Čaplovič

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČAPLOVIČ Vladimír

KSS

XXIV. vol. kraj - Žilina

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy pozměňovací:

k t. 34. 10, 20. VII. 1948; 44.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 349

(Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a republikou Maďarskou, podpísaná v Prahe dňa 23. apríla 1949 a předbežne prevádzaná vládnou vyhláškou zo dňa 3. juna 1949, č. 197/49 Sb.).

35, 14. X. 1949; 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 14.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 16.ISP (příhlásit)