Karel Zachara

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZACHARA Karel

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., inic., inkompat. (II. náhr.) a soc. pol.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 18. X. 1952.

66, 29. X. 1952; 13.

Jeho nástupce Jan Nedělka.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 190

(zákon o národních dopravních podnicích).

21, 22. XII. 1948; 47.ISP (příhlásit)