Jaromír Vošahlík

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOŠAHLÍK Jaromír

KSČ

II. vol. kraj - Kladno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 84

(zákon, kterým se mění a doplňují další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách).

11, 21. VII. 1948; 33.

úst.-práv. výb. zpr. t. 289

(zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových).

29, 11. V. 1949; 26.

úst.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 371

(zákon o vyznamenáních a čestných uznáních).

36, 17. XI. 1949; 30.

úst.-práv. výb. zpr. t. 404

(zákon o finančním hospodaření národních výborů).

38, 19. XII. 1949; 15.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o občanských průkazech (t. 57).

9, 19. VII. 1948; 27.

o zákonu o oddlužení svazků lidové správy (t. 286) a o zákonu o výkonu lidové správy v sídlech krajů (t. 293).

29, 11. V. 1949; 37.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 28. III. 1952; 330.ISP (příhlásit)