JUDr. Jindřich Verich

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VERICH Jindřich, JUDr.

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. XI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., kontr. 2LP, mandát., úsp. kom. (náhr.) a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 144

(zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy).

18, 1. XII. 1948; 15.

úst.-práv. výb. zpr. t. 236

(zákon o minimálních veřejných odpočivných [zaopatřovacích] platech a o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance).

26, 23. II. 1949; 22.

úst.-práv. výb. zpr. t. 320

(zákon o vojenských újezdech).

32, 16. VI. 1949; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 501

(trestní řízení správní) (trestní řád správní).

47, 12. VII. 1950; 10.ISP (příhlásit)