Hermína Vaverková

Narozena: v roce 1904

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAVERKOVÁ Hermína

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonala 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byla členkou výb. soc. pol.

Zpravodajem:

soc. pol. a rozp. výb. zpr. t. 523

(zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců).

49, 25. X. 1950; 40.

tisková oprava 42.

úst.-práv. a soc. pol. výb. zpr. t. 648

(zákon o sociálně-právní ochraně mládeže).

67, 30. X. 1952; 98.ISP (příhlásit)