Ing. Miroslav Šmok

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMOK Miroslav, Ing.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. a hosp. plán.

Zpravodajem:

hosp. a rozp. výb. zpr. t. 387

(zákon o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby).

37, 7. XII. 1949; 33.

hosp. výb. zpr. t. 551

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby).

50, 20. XII. 1950; 24.

hosp. plán. výb. zpr. t. 723

(vládní nařízení vydaná podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky)

79, 16. IX. 1953; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská; předčítá vstřícný plán lisovny ve Frenštátu pod Radhoštěm.

23, 1. II. 1949; 34.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 171.

o státním rozpočtu na rok 1953 (t. 710).

74, 22. IV. 1953; 88.ISP (příhlásit)