JUDr.PhDr. Antonín Prokeš

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PROKEŠ Antonín, JUDr. a PhDr.

L

IX. vol. kraj - Hradec Král.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. im., inkompat. (I. náhr.) a úst.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 115

(zákon o náhradě poslanců Národního shromáždění).

15, 25. X. 1948; 4.

úst.-práv. výb. zpr. t. 141

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků)

18, 1. XII. 1948; 11.

úst.-práv. výb. zpr. t. 177

(zákon o Sboru uniformované vězeňské stráže).

21, 22. XII. 1948; 28.

úst.-práv. výb. zpr. t. 228

(zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy).

25, 22. II. 1949; 31.

úst.-práv. výb. zpr. t. 288

(zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče).

29, 11. V. 1949; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 337

(zákon o notářství).

34, 14. VII. 1949; 29.

úst.-práv. výb. zpr. t. 700

(vlád. nařízení č. 97 Sb. ze dne 28. X. 1952 vydané podle § 42 odst. 1 zák. č. 241/1948 Sb. o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (pětiletý plán).

75, 24. IV. 1953; 62.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o krajském zřízení (t. 188).

20, 21. XII. 1948; 21.

o občanském zákoníku (t. 519) a o zákonu o konaní v občianskych právnych veciach (občansky súdny poriadok) (t. 520).

49, 25. X. 1950; 21.

o ústav. zákonu o volbách do NS a o volbách do SNR (t. 766) a o zákonu o volbách do NS (t. 767).

84, 26. V. 1954; 18.ISP (příhlásit)