Karel Poláček

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POLÁČEK Karel

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP, kontr. 5LP a ověř.

Jmenován ministrem těžkého strojírenství 31. I. 1953.

71, 20. III. 1953; 4.

Od 14. IX. 1953 ministrem strojírenství.

77, 15. IX. 1953; 4.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 144

(zákon o úpravě uspokojení a o určení splatnosti některých závazků dotčených znárodňovacími a jinými předpisy).

18, 1. XII. 1948; 14.

hosp. výb. zpr. t. 502, 503, 504

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a někt. průmyslových podniků; zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského; zákon o národních podnicích průmyslových).

48, 13. VII. 1950; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu. pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 45.ISP (příhlásit)