JUDr. Stanislav Palát

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PALÁT Stanislav, JUDr.

KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Nastoupil po resign. Dr Otakaru Vaškovi.

Slib vykonal 26, 23. II. 1949; 4.

Volba verifikována 36, 17. XI. 1949; 3.

Byl členem výb. úst.-práv.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 2. X. 1950.

49, 25. X. 1950; 4.

Jeho nástupce Antonín Číhalík.ISP (příhlásit)