JUDr. Jan Němec

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Jan, JUDr.

SD-KSČ

IX. vol. kraj - Hradec Králové

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. soc. pol., úsp. kom. (náhr.), úst. práv. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ.

8, 30. VI. 1948; 11.

soc.-pol. výb. zpr. t. 98

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 98

(zákon, kterým se stanoví podmínky, za kterých lze některým osobám uděliti oprávnění k vykonávání zubní techniky).

14, 7. X. 1948; 10.

úst.-práv. výb. zpr. t. 220

(zákon o táborech nucené práce),

15, 25. X. 1948; 19,

tisk. oprava 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 251

(branný zákon). 27, 23. III. 1949; 6.

úst.-práv. výb. zpr. t. 769

(vl. nař. z 12. II. 1954 č. 17 Sb. o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu).

84, 26. V. 1954; 49.ISP (příhlásit)