Václav Myška

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MYŠKA Václav

L

VIII. vol. kraj - Liberec

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp. plán., rozp., soc. pol. a úst. práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 87

(zákon o komunálních podnicích).

11, 21. VII. 1948; 39.

rozp. výb. zpr. t. 521

(zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku).

49, 25. X. 1950; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zlidovění soudnictví (t. 187).

21, 22. XII. 1948; 22.

o zákonu o lidových družstvech a o družstevních organisacích (t. 778).

85, 27. X. 1954; 12.ISP (příhlásit)