Karel Hajšman

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAJŠMAN Karel

KSČ

V. vol. kraj - Plzeň

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (I. náhr.), rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 212

(zákon o mechanisaci zemědělství).

24, 2. II. 1949; 57.ISP (příhlásit)