Stanislav Vlček

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VLČEK Stanislav

KSČ

107 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. a výb. pro plán a rozpočet - zpr. tisk 68 (o domovní dani, t. 55).

10, 30. 11. 1961; 179.ISP (příhlásit)