Karel Poláček

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

POLÁČEK Karel

KSČ

77 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem všeobecného strojírenství.

2, 12. 7. 1960; 130.

Řád práce k 50. narozeninám.ISP (příhlásit)