Václav Lohr

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LOHR Václav, inž.

KSČ

69 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění. 1, 9. 7. 1960; 16.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) t. 12.

4, 17. 11. 1960; 161.

o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci (t. 119).

18, 6. 3. 1963; 26.ISP (příhlásit)