Josef Kruntorád

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KRUNTORÁD Josef

KSČ

110 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11, a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Řeč v rozpravě:

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 86).

13, 29. 3. 1962; 66.

o změně a doplnění zákona o zemědělské dani (t. 110).

16, 19. 12. 1962; 30.ISP (příhlásit)