Antonín Klečka

Narozen: v roce 1899
Zemřel: v roce 1986

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KLEČKA Antonín, akademik

KSČ

174 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

k návrhu presidenta republiky, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a Indonéskou republikou, podepsaná v Praze dne 29. května 1961 (t. 54).

9, 19. 9. 1961; 97.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 46.ISP (příhlásit)