Ing. František Dvorský

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DVORSKÝ František

KSS

239 (Západoslovenský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zemědělského výboru.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

3, 24. 10. 1960; 56.

k vl. n. zák. o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch. (T. 24-P).

22, 5. 12. 1963; 125.ISP (příhlásit)