PhDr. Čestmír Císař

Narozen: v roce 1920
Zemřel: v roce 2013

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

CÍSAŘ Čestmír, dr.

KSČ

135 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr školství a kultury od 20. 9. 1963

Odvolán z funkce ministra 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Rezignoval na funkci poslance NS /PNS sch. č. 48 dne 14. 12. 1966/

13, 15. 12. 1966; 80, 84.

Zvolen předsedou ČNR na 1. schůzi České národní rady 10. 7. 1968.

V čele delegace ČNR

28, 27. 10. 1968; 3.

Projevy:

projev jako předseda ČNR k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů Národního shromáždění

28, 27. 10. 1968; 8.ISP (příhlásit)