Ing. Václav Červený

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ČERVENÝ Václav, Ing.

ČSL

121 /Východočeský/

Slib vykonal 5, 24. 3. 1965; 9.

Volba ověřena 5, 24. 3. 1965; 9.

Členem výboru pro plán a rozpočet

5, 24. 3. 1965; 9.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet/ k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních

29, 18. 12. 1968; 27, 119.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 76.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 200.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 7. a 18. 5. 1967; 84.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1968 /t. 157/ a společná zpráva výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet

18, 11. 1. 1968; 114.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 147.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 18.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 62.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 50.ISP (příhlásit)