Miroslav Němec

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

NĚMEC Miroslav

B

33 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem mandátového výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru zemědělského

6, 18. 6. 1965; 240.ISP (příhlásit)