Jozef Valo

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VALO Jozef

KSS

287 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Místopředsedou NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Členem branného a bezpečnostního výboru

26, 13. 9. 1968; 105.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a pro národní výbory, rozpočtového a průmyslového t. 135/

k vládnímu návrhu zákona o komisích lidové kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6. 1967; 126, 142.

Projevy:

Řeč k volbě členů ČNR

25, 10. 7. 1968; 3, 14.

Podal informaci o styku se SNR a o situaci na Slovensku

26, 24. 8. 1968; 6.

k návrhu min. spravedlnosti a ústředního výboru Národní fronty podle ústavního zákona č. 81/1960 Sb. a zákona č. 82/1968 Sb. na volby soudců zvláštních senátů pro Nejvyšší soud, vyšší vojenské soudy a pro krajské soudy v českých krajích, na volby soudců zvláštního kárného senátu a zřízení prověrkové komise

26, 13. 9. 1968; 104.

Řeč v rozpravě:

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 29. 3. 1968; 12.

Různé:

návrh a poznámka k procedurálním otázkám

18, 10. a 11. 1. 1968; 104, 105

návrh k další diskusi o vládním prohlášení

23, 25. 4. 1968; 154.

vysvětlení k doplňovací volbě členů výborů NS

23, 25. 4. 1968; 169.

poznámka k vládnímu návrhu zákona /t. 223/

29, 19. 12. 1968; 221.ISP (příhlásit)