prom. ped. Jiřina Turečková

Narozena: v roce 1924
Zemřela: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

TUREČKOVÁ Jiřina

KSČ

193 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členkou výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního a kulturního t. 184/

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 96, 122, 135, 138.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 19/ o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/

5, 25. 3. 1965; 137.

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na odstranění škod způsobených povodní na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 225.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 121.

k vládnímu návrhu zákona o zemědělské dani /t. 100/

13, 14. 12. 1966; 38.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 51.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 45.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 104.

Interpelace, dotazy a náměty:

nedostatek stavebních materiálů pro okresní stavební podniky

6, 18. 6. 1965; 245.

prodej zemědělských přebytků JZD přímo spotřebiteli. Jde o - vyhlášku č. 47/1963

13, 14. 12. 1966; 38.ISP (příhlásit)