Václav Sopr

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SOPR Václav

KSČ

77 /Západočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /zemědělství/

1, 24. 6. 1964; 155.

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 62.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 9. 12. 1964; 83.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 178.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 59.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 244

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 220.

k volbě členů České národní rady

25, 10. 7. 1968; 37.

Interpelace, dotazy a náměty:

zajištění bytových staveb resortu min. zemědělství

2, 24. 9. 1964; 62.

Odpověď písemně.ISP (příhlásit)