Josef Smrkovský

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1974

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

SMRKOVSKÝ Josef

KSČ

30 /Středočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výbor pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 27.

Ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství od 10. 11. 1965

8, 11. 11. 1965; 93.

Uvolněn z funkce člena výboru pro plán a rozpočet

10, 17. 3. 1966; 315.

Pověřen řízením ministerstva lesního a vodního hospodářství dne 20. 1. 1967

14, 5. 4. 1967; 8.

Uvolněn z funkce ministra lesního a vodního hospodářství 8. 4. 1968

22, 18. 4. 1968; 5.

Projevy:

po zvolení předsedou NS

22, 18. 4. 1968; 15.

seznámení s dopisem dr. J. Litery, předsedy Nejvyššího soudu, v němž požádal PNS o zproštění z funkce

22, 18. 4. 1968; 35.

uvítání presidenta republiky s. Ludvíka Svobody

23, 24. 4. 1968; 7.

závěrečné slovo k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 354.

zpráva předsedy NS o pobytu parlamentní delegace ve Svazu sovětských socialistických republik

24, 24. 6. 1968; 31.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 78.

řeč k volbě členů ČNR

25, 10. 7. 1968; 3.

zpráva o jednání v Moskvě

26, 27. a 28. 8. 1968; 6.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 38, 68.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů Národního shromáždění

28, 27. 10. 1968; 5, 50.

závěrečný projev k ukončení činnosti Národního shromáždění

29, 21. 12. 1968; 297.

Řeč v rozpravě:

k zprávě o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 54.

Různé:

konečná formulace k procedurálním otázkám

23, 25. 4. 1968; 157.

sdělení k procedurální otázce

24, 26. 6. 1968; 224.

procedurální sdělení

24, 27. 6. 1968; 270.

k odpovědím na dotazy a interpelace poslanců

24, 27. 6. 1968; 328.

odpověď na dotazy k zprávě předsednictva NS o činnosti předsednictva a výborů NS

29, 20. 12. 1968; 273, 274.

odpověď na dotaz posl. Koldera týkající se rozhovoru s. Smrkovského se s. Kuzněcovem a vydání knihy Sedm srpnových dnů /Černá kniha/

29, 20. 12. 1968; 284.

Posmrtná vzpomínka:

uctění památky zemřelého poslance Františka Tymeše

27, 18. 10. 1968; 2.

uctění památky zemřelého poslance Jana Mátla

26, 13. 9. 1968; 9.

uctění památky zemřelého poslance Václava Paška

29, 18. 12. 1968; 11.ISP (příhlásit)