Vilém Nový

Narozen: v roce 1904
Zemřel: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

NOVÝ Vilém

KSČ

82 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k vládním návrhů zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 46.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/

10, 16. 3. 1966; 163.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/

16, 28. - 30. 6. 1967; 38.

k programovému prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 289.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 105, 114.

poznámka k procedurálním otázkám

24, 26. 6. 1968; 226.

sdělení k otázkám Meziparlamentní unie

24, 26. 6. 1968; 238.ISP (příhlásit)