Erich Monczka

Narozen: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MONCZKA Erich

KSČ

182 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 8

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Zpravodajem:

/výb. úst. právního, pro plán a rozpočet a prům. pro hlavní výrobní odvětví a dopravu/

k vl. n. zák. o věrnostním přídavku horníků /t. 234/

29, 20. 12. 1968; 226.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 94.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 222.

k vl. návrhu /t. 118/.

14, 6. 4. 1967; 127.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na r. 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 97.

k vl. n. usnesení o schválení stát. závěrečného účtu za r. 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 170.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 224.

k vl. n. zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 108.ISP (příhlásit)