JUDr. Jozef Kyselý

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KYSELÝ Jozef, JUDr.

SO

216 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 6.

Místopředsedou NS

1, 23. 6. 1964; 19.

Uvolněn z funkce místopředsedy NS

8, 10. 11. 1965; 12.

Uvolněn z funkce člena předsednictva NS

12, 25. 10. 1966; 41.

Uvolněn z funkce předsedy zdravotního výboru a člena zdravotního výboru

12, 25. 10. 1966; 41.

Členem výboru pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství, služby, obchod a spoje

12, 25. 10. 1966; 41.

Zpravodajem:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS. /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 40.

k doplňovací volbě člena Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

6, 18. 6. 1965; 240.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 149.

k vl. n. zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965

4, 10. 12. 1964; 186.

k návrhu usnesení NS upravující postup volby presidenta republiky

20, 19. 3. 1968; 11.

připomínky k zproštění dr. J. Litery funkce předsedy Nejvyššího soudu

22, 18. 4. 1968; 36.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 206.

Interpelace, dotazy a náměty:

navrhuje, aby ministr-předseda ÚKLKS s. Majling podal na příštím zasedání NS zprávu o tom, jaké má zkušenosti z prověrky kvality chleba a pečiva v jednotlivých okresech

4, 10. 12. 1964; 186.ISP (příhlásit)