JUDr. Václav Hrabal

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HRABAL Václav, JUDr.

ČSS

195 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Ověřovatelem NS

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem volební komise k doplňovací volbě členů výborů NS

24, 27. 6. 1968; 321.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního t. 43/ k vládnímu návrhu zákona /t. 31/, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

6, 17. 6. 1965; 178.

/výboru ústavně právního a pro plán a rozpočet t. 99/ k vládnímu návrhu zákona o soudních poplatcích /t. 93/

13, 15. 12. 1966; 59.

/výboru ústavně právního/ k vládnímu návrhu zákona o znalcích a tlumočnících /t. 110/

14, 6. 4. 1967; 168.

výboru ustavně právního k vládnímu návrhu zákona o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů

23, 25. 4. 1968; 161, 167.

/výboru ústavně právního/

k návrhu na vydání ústavního zákona o skončení volebního období zastupitelských sborů /t. 187/

24, 26. 6. 1968; 138.

/výboru ústavně právního a kulturního t. 202/ k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků /t. 195/

26, 13. 9. 1968; 72.

/výboru ústavně právního a branného a bezpečnostního/ k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trest odnětí svobody /t. 203/

29, 20. 12. 1968; 258.

Řeč v rozpravě:

k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 154.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 218.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 18.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 27.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 83.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o dani ze mzdy /t. 173/

24, 27. 6. 1968; 296.

k návrhu ústavně právního výboru a pro plán a rozpočet na vydání zákona, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech /t. 186/

24, 27. 6. 1968; 312.

k návrhu ČNR a SNR na vydání ústavního zákona o československé federaci a společná zpráva výborů NS

28, 27. 10. 1968; 40.ISP (příhlásit)