Josef Hečko

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HEČKO Josef

KSČ

180 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty /t. 145/

18, 11. 1. 1968; 197.

k prohlášení vlády

23, 2. 5. 1968; 230.

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 25. 6. 1968; 103, 116.

k vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích /t. 177/

24, 26. 6. 1968; 133.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 219, 226.

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 64.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 102.ISP (příhlásit)