Ing. Jozef Gabriška

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

GABRIŠKA Jozef

KSS

286 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedou výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem předsednictva NS

1, 23. 6. 1964; 20.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 62.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/

16, 28. - 30. 6. 1967; 174.

k vládním návrhům t. 226, 227, 228, 224, 225

29, 19. 12. 1968, 162.

Interpelace, dotazy a náměty:

dotaz na ministra Hamouze o formách a metodách zahraničního obchodu

16, 28. - 30. 6. 1967; 174.

Odpověď písemně.ISP (příhlásit)